Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадкикот институти
Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАЪМИНОТИ ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МАРКАЗИ
Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадкикот институти
Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАЪМИНОТИ ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МАРКАЗИ
Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадкикот институти
Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ВА ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАЪМИНОТИ ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ МАРКАЗИ
Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти

LALMIKOR DEHQONCHILIKILMIY-TADQIQOT INSTITUTI FAOLIYATI TO‘G‘RISIDA

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997 yil 25-avgustdagi №413-sonli qaroriga asosan Sug‘oriladigan yerlarda g‘alla va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti G‘allaorol filialiga, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 10-fevraldagi «O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ilmiy-ishlab chiqarish markazi faoliyatini takomillashtirish to‘g‘risida»gi PQ-2125 sonli qaroriga asosan Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti G‘allaorol ilmiy-tajriba stansiyasi tashkil etilgan.

Батафсил
IMG-OUR

Раҳбарият

______________
IGM-AVATAR
Xaydarov Bekmurod Do'siyorovich тел: +99894-196-47-18

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti direktori, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim

IGM-AVATAR
Muratkasimov Alisher Sattarovich ТЕЛ: +99893-294-45-07

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha o'rinbosari, qishloq xo'jaligi fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim

IGM-AVATAR
Yusupov Nuriddin Xasanovich ТЕЛ: +99891-595-08-78

Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti G‘allaorol ilmiy-tajriba stansiyasi ilmiy kotibi, qishloq xo‘jaligi fanlari bo‘yicha falsafa doktori.

IGM-AVATAR
Qurbonov Baxtiyor Samatovich ТЕЛ: +99894-194-41-94

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti bosh hisobchisi

IGM-AVATAR
Qurbonov Abdunosir Razzoqovich ТЕЛ: +99894-575-16-60

Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti bosh iqtisodchisi

IGM-AVATAR
Хайдаров Бекмурод Дўсиярович ТЕЛ: +99894-196-47-18

Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси ишлаб чиқариш бўйича бош мутахассис

Экинлар

______________
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU
IMG-MENU